Garanti

Här finner du bifogade instruktioner för tillvägagångssätt vid eventuell reklamation/garanti.
Dessa instruktioner skall fullföljas enligt anvisningarna.
För och efter bilder skall alltid bifogas!

Anvisningar, reklamationsblankett, returdelar & fakturaadress

Garantiservice för släpvagnar